Dostarczamy rzetelnej wiedzy dla  skutecznej realizacji polityki innowacyjności

Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego od 2007 roku zajmuje się realizacją projektów badawczych, informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i wydawniczych na rzecz wspierania: przedsiębiorczości, transferu technologii, rozwoju regionalnego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju zasobów ludzkich.

 

Głównym obszarami działalności badawczej Fundacji są takie tematy jak: rozwój regionalny, innowacyjność, transfer technologii, komercjalizacja, badania i rozwój, przedsiębiorczość, relacje nauka – biznes, przedsiębiorczość akademicka.