Wspieramy administrację publiczną w kreowaniu polityki opartej na dowodach (evidence based policy)

CO NAS WYRÓŻNIA? 

 

Działalność Fundacji w obszarze badawczym jest ściśle skoncentrowana na aspektach związanych z innowacyjnością,

w szczególności tą powstającą na styku nauki i biznesu. Przedmiotem naszych badań są systemy wsparcia, organizacje, a także pojedyncze projekty.  Fundacja łączy w sobie cechy zespołu eksperckiej w dziedzinie innowacyjności oraz podmiotu badawczego. Realizacja projektów badawczych nie jest dla nas celem samym w sobie, służy wyłącznie dostarczeniu rzetelnej wiedzy  i opracowaniu praktycznych rekomendacji. W każdy proces badawczy angażujemy wysokiej klasy ekspertów, praktyków zajmujących się danym obszarem badawczym (np. komercjalizacją wyników B+R, tworzeniem spółek typu spin - off / spin - out). Od lat współpracujemy z sektorem przedsiębiorstw i jednostek naukowych w kontekście strategii tworzenia innowacyjnych produktów i usług, i ich wdrożeń, dzięki czemu znamy posiadamy szerokie kontakty i bardzo dobrą znajomość specyfiki funkcjonowania tych podmiotów. 

 

Nad poprawnością metodologiczną badań czuwają socjologowie i statystycy, posiadający duże doświadczenie w realizacji badań społeczno - ekonomicznych w oparciu o metody ilościowe i jakościowe.