KONTAKT

FUNDACJA INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU REGIONALNEGO

 

UL. NOWY ŚWIAT 33/13

00-029 WARSZAWA

 

 

TEL. 665 647 989

 

NIP: 701-006-01-25

REGON: 140909905

KRS: 0000276914,  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS